ᐉ Знижки на аналізи 5% для пільгових категорій населення! Мережа лабораторій Invivo у Житомирській області

Ваше місто:

Житомирська область

Ваш регіон:

Житомирська область
Від обраного регіону залежать ціни
Оформити замовлення
0 анализов / 0

Знижки

Знижка 5%

 

Медична лабораторія «INVIVO» робить дослідження більш доступними для наступних верств населення:

 

  • учасники ВВВ, АТО, ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
  • люди з інвалідністю з дитинства;
  • люди з інвалідністю I та II групи;
  • пенсіонери;
  • діти до 7 років;
  • діти з багатодітних сімей;
  • діти-сироти.

 

Знижка надається на весь перелік досліджень (включаючи пакетні) за умови наявності документа, що підтверджує право на отримання пільги.

 

Для членів БО «Лікарняна каса Житомирської області» сайт ЛК

 

Члени «Лікарняної каси» можуть проводити такі дослідження за рахунок даної організації при наявності направлення від лікаря (оплачується тільки забір біологічного матеріалу - 35 грн).


Важливо!


Обстеження членів ЛК буде проводитись виключно за належно заповненим направленням (лише на бланках встановленого зразку «INVIVO»), із зазначенням прізвища лікаря та при умові повного внесення членом ЛК відповідних добровільних пожертвувань.

 

Найменування українське
01. ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ
Антитіла до тиреоглобуліну (АТ ТГ )
Антитіла до тиреопероксидази (АТ ТПО, anti-ТРО)
Тиреоглобулін (ТГ)
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Тироксин вільний (Т4 вільний)
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)
03. ГІПОФІЗАРНО - НАДНИРКОВА ПАНЕЛЬ
Кортизол в сироватці
05. ПАНЕЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Альфа-фетопротеїн (АФП)
06. ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
Альфа-фетопротеїн (АФП)
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) (злоякісні новоутворення молочної залози, матки, яєчників, легенів)
Онкомаркер шлунково-кишкового тракту (СА 19-9) (злоякісні новоутворення підшлункової залози, шлунка, печінки, товстої і прямої кишки)
Онкомаркер шлунку (СА 72-4)
Тиреоглобулін (ТГ)
Пакет №06.03."ПСА" (ПСА віл., ПСА заг., співвідношення ПСА віл. до ПСА заг.)
Пакет №06.04."Рання діагностика раку яєчників" (СА-125, НЕ-4, Індекс ROMA)
07.02. Гепатит В (HBV)
Антиген вірусу гепатиту В (HBV) HBsAg
07.03. Гепатит С (HCV)
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту С (HCV)
08.09. Helicobacter pylory 
Антитіла IgG до Helicobacter pylori
10. ПАРАЗИТАРНА ПАНЕЛЬ
Зішкріб на Demоdex
11. АУТОІМУННА ПАНЕЛЬ
Антитіла IgG до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)
Антитіла антинуклеарні (діагностика аутоімунних захворювань) (ANA)
12. КАРДІО - РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ
Тропонін-І
14. ПАНЕЛЬ ЦИТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Мікроскопія секрету простати
Мікроскопія урогенітального мазка (жіноча)
Мікроскопія урогенітального мазка (чоловіча)
Назоцитограма
Цитологічне дослідження біологічних рідин
16. ПАНЕЛЬ БІОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Пакет №16.10."Коагулограмма" (ПТЧ, ПТІ, МНВ, АЧТЧ, ТЧ, фібриноген)
Пакет №16.12."Ліпідограма" (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, Тригліцериди, Коеф. атерогенності)
16.01. Клінічна хімія
γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT)
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
Альбумін
Альфа-амілаза (діастаза)
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
Білірубін загальний
Білірубін прямий
Білок загальний
Кальцій (Са)
Кальцій іонізований (Са++)
Креатинін
Креатинфосфокіназа загальна (КФК)
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
Лужна фосфатаза
Сечова кислота (в сироватці)
Сечовина (в сироватці)
Тимолова проба
Фосфор (Р)
16.02. Показники ліпідного обміну
Тригліцериди
16.04. Діагностика анемії
Залізо(Fe)
16.05. Оцінка гемостазу
D-дімер (кількісний)
Протромбіновий час (ПТЧ, ПТІ, МНВ)
18. ПАНЕЛЬ ІНШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Паратгормон (ПТГ)
Соматотропний гормон
20. ПАНЕЛЬ АЛЕРГОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Імуноглобулін Е (IgЕ, сироватка)
Комплекснi дослiдження
Пакет №06.03."ПСА" (ПСА віл., ПСА заг., співвідношення ПСА віл. до ПСА заг.)
Пакет №06.04."Рання діагностика раку яєчників" (СА-125, НЕ-4, Індекс ROMA)
Пакет №16.10."Коагулограмма" (ПТЧ, ПТІ, МНВ, АЧТЧ, ТЧ, фібриноген)
Пакет №16.12."Ліпідограма" (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, Тригліцериди, Коеф. атерогенності)